NTNU | Rekrutteringskampanje

Rekrutteringskampanje

Kampanjen TENK OM ble laget for å markedsføre studieprogrammet Maskin- og Energiteknologi (MTEK) på NTNU. Målet var å styrke rekrutteringen av elever fra videregående skole.

Utfordring

NTNU skulle markedsføre studieprogrammet Maskin- og Energiteknologi (MTEK) våren 2023. Målgruppen var siste års elever i videregående skole som kunne tenke seg å søke på studiet. Studieprogrammet var nylig revidert, med hensikt å møte endringer i samfunn og næringsliv bedre, og hadde fått nytt navn som var ukjent for de potensielle søkerne. NTNU ønsket også å rette kommunikasjonen noe mer mot jenter, for å øke søkertallet blant dem.

Løsning

Vi tror elever som vurderer dette studiet, er nysgjerrige, har ambisjoner og et driv for å løse konkrete problemstillinger. I konseptet TENK OM ligger det noe visjonært. TENK OM – du kunne fått verden til å virke litt bedre. TENK OM-konseptet er løst som spørsmål der MTEK alltid vil være svaret. Gjennom studieprogrammet, kan du bli med på å finne løsninger på fremtidens utfordringer. Vi leker med bokstavene gjennom animasjonen, og transformerer “TENK OM” til “MTEK". Slik knytter vi den visjonære tanken opp mot studieprogrammet.

Oversikt TENK OM kampanje
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Effekt

Kampanjen ble vist på Facebook, Instagram og SnapChat, i tillegg til annonsering på Google, i flere omganger. For perioden 27. mars - 15. april 2023, fremkom følgende resultater. Meta: Visninger: 240 864 / Rekkevidde: 59572 / Klikk: 2618 SnapChat: Visninger: 409 125 / Rekkevidde: 82849 / Swipe ups: 8244 Google søk-annonseringen har bidratt til 7617 annonsevisninger og 2079 annonseklikk. Dette tilsvarer en fin klikkrate på 27,29%.
Rollups