Tjenester

Innhold

En historie kan fortelles på mange måter. Tekst er en bærebjelke i nesten all kommunikasjon, og forsterkes med bruk av visuelle virkemidler. Fotografi og film er spesielt egnet til historiefortelling og profilerende budskap der de emosjonelle virkemidlene er viktige. Animasjon kan være effektivt for å gjøre statistikk og grafikk mer levende og illustrasjoner kan gi identitet og visuell støtte til både analog og digital historiefortelling. Spilleffekter (gamification) kan brukes som underholdning, men også som effektive pedagogiske verktøy. Fete Typer produserer innhold med et vidt spekter av virkemidler, godt tilpasset din historie.

Våre kjernekompetanser
Service model
Fete Typer har lang erfaring med å designe og utvikle løsninger for både offentlige og private virksomheter. Vi tilnærmer oss oppgaven metodisk og kaller vår prosess IDE-prosessen. Den består av tre hovedfaser: Innsikt – Design – Effekt. Hvor omfattende arbeidet i de ulike fasene vil være, avhenger av oppdragets omfang og kundens behov, ønsker og ambisjonsnivå. Prosessen skal sikre at prosjektene er strategisk forankret og bidrar til å nå oppdragsgivers overordnede mål.
Til toppen