Tjenester

Design

Design er et viktig strategisk virkemiddel for å bygge merkevare og speile virksomhetens identitet. Det betyr at designet må ta seg godt ut både visuelt og funksjonelt, i tråd med bedriftens identitet og i samsvar med brukerens forventninger. Løsningen må tilpasses aktuelle flater, der design og teknologi i kombinasjon gir gode brukeropplevelser. I Fete Typer leverer vi et bredt spekter av tjenester innen grafisk og digital design. Vi har god kompetanse på universell utforming og UX (User Experience) design, som begge handler om å gjøre digitale eller analoge medier best mulig tilgjengelig for flest mulig. Vi designer digitale tjenester som tar hensyn til hvordan dette skal utvikles og vedlikeholdes.