Tjenester

Design

Design er et viktig strategisk virkemiddel for å bygge merkevare og speile virksomhetens identitet. Det betyr at designet må ta seg godt ut både visuelt og funksjonelt, i tråd med bedriftens identitet og i samsvar med brukerens forventninger. Løsningen må tilpasses aktuelle flater, der design og teknologi i kombinasjon gir gode brukeropplevelser. I Fete Typer leverer vi et bredt spekter av tjenester innen grafisk og digital design. Vi har god kompetanse på universell utforming og UX (User Experience) design, som begge handler om å gjøre digitale eller analoge medier best mulig tilgjengelig for flest mulig. Vi designer digitale tjenester som tar hensyn til hvordan dette skal utvikles og vedlikeholdes.

Våre kjernekompetanser
Service model
Fete Typer har lang erfaring med å designe og utvikle løsninger for både offentlige og private virksomheter. Vi tilnærmer oss oppgaven metodisk og kaller vår prosess IDE-prosessen. Den består av tre hovedfaser: Innsikt – Design – Effekt. Hvor omfattende arbeidet i de ulike fasene vil være, avhenger av oppdragets omfang og kundens behov, ønsker og ambisjonsnivå. Prosessen skal sikre at prosjektene er strategisk forankret og bidrar til å nå oppdragsgivers overordnede mål.
Til toppen