Tjenester

Våre tjenester

I Fete Typer bruker vi kommunikasjon som strategisk virkemiddel for at våre kunder skal nå sine mål og styrke sin merkevare. Vi tror på gode brukeropplevelser, historiefortelling og visuell kommunikasjon, og trives ekstra godt når våre ideer engasjerer og gir resultater

Våre kjernekompetanser
Service model
Fete Typer har lang erfaring med å designe og utvikle løsninger for både offentlige og private virksomheter. Vi tilnærmer oss oppgaven metodisk og kaller vår prosess IDE-prosessen. Den består av tre hovedfaser: Innsikt – Design – Effekt. Hvor omfattende arbeidet i de ulike fasene vil være, avhenger av oppdragets omfang og kundens behov, ønsker og ambisjonsnivå. Prosessen skal sikre at prosjektene er strategisk forankret og bidrar til å nå oppdragsgivers overordnede mål.
Til toppen