Tjenester

Kommunikasjonsrådgivning

Kommunikasjon er et viktig strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål. Fete Typer utfordrer derfor alltid kundene våre på hvilke ambisjoner de har, hvilke mål de ønsker å oppnå og hvem som er målgrupper for kommunikasjonen. Vi mener vellykket kommunikasjon må baseres på innsikt og analyse. Hva som kreves av innsiktsarbeid er avhengig av oppdraget. Noen ganger er en innledende workshop det som skal til, andre ganger trengs mer omfattende kvalitative og kvantitative undersøkelser. Vi gir deg rådene og hjelpen du trenger.

Våre kjernekompetanser
Service model
Fete Typer har lang erfaring med å designe og utvikle løsninger for både offentlige og private virksomheter. Vi tilnærmer oss oppgaven metodisk og kaller vår prosess IDE-prosessen. Den består av tre hovedfaser: Innsikt – Design – Effekt. Hvor omfattende arbeidet i de ulike fasene vil være, avhenger av oppdragets omfang og kundens behov, ønsker og ambisjonsnivå. Prosessen skal sikre at prosjektene er strategisk forankret og bidrar til å nå oppdragsgivers overordnede mål.
Til toppen