Statsbygg | Reportasjemagasinet Åpent rom
Åpent rom, Statsbyggs reportasjemagasin

Reportasjemagasinet Åpent rom

Åpent rom er reportasjemagasinet til Statsbygg. Med tekst og flotte fotografier presenteres historiene om aktuelle prosjekter, artikler om miljø, småsaker, trender innenfor byggebransjen og intervjuer med menneskene som står bak.

Utfordring

Statsbygg forvalter statlige bygg og eiendommer i Norge og utlandet og har til enhver tid en rekke prosjekter pågående, med mange involverte fra ulike sektorer. Dette medfører et stort kommunikasjonsbehov med en bred målgruppe. Åpent rom skal underbygge Statsbyggs profesjonalitet som en seriøs aktør på bygge- og eiendomsmarkedet, men samtidig fremstå som moderne, fremtidsrettet og spennende. Åpent rom er med på å bygge merkevaren Statsbygg.

Løsning

Åpent rom er et reportasjemagasin med flere faste formater som med gode historier og supre fotografier forteller om relevante saker fra inn- og utland. Artikler om store prosjekter, små detaljer, miljø, kunst og intervjuer av menneskene bak er noen av ingrediensene. Designet er moderne og luftig, tilpasset den kresne leseren. Magasinet kommer ut to ganger i året. Fete Typer står for prosjektledelse, redaksjonell rådgivning, tekst, foto, illustrasjon, design og layout, samt får det trykket på et fint og miljøvennlig ubestrøket papir.

Bildet viser flere oppslag fra Åpent Rom nr 2 2022

Villa Stenersen i Oslo

Alle endringer i Villa Stenersen må gjøres i nært samarbeid med Byantikvaren. Deres oppgave er å sørge for at endringer eller inngrep ikke forringer den kulturhistoriske verdien.
Villa Stenersen ligger i Tuengen allé 10 C. Villaen er tegnet av den norske arkitekten Arne Korsmo, og oppført for kunstsamleren og finansmannen Rolf Stenersen i 1937. Huset er et så viktig eksempel på funksjonalismen i norsk arkitektur at det ble fredet i 2011. På bildet ser vi biblioteket som er skilt fra stuen med en glassdør. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
Fra Villa Stenersen, Åpent rom nr 1 2021. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
I hallen i første etasje ble gjestene tatt imot av ekteparet Stenersen. Baren var sikkert kjekk å ha i slike sammenhenger. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
Kjendiskurven 6/2021

Statsbygg i utlandet

Statsbygg forvalter en rekke utenlandseiendommer i hele verden. Her fra kanselliet ved den norske ambassaden i USA.
Bildet viser kanselliet ved den norske ambassaden i USA.

Innerom

Denne spalten handler om rom med spesiell arkitektur, interiør, funksjon, historie – eller bare et spesielt rom allmenheten ikke har adgang til. Bildet viser Fugleværelset ved det Kongelige slott som brukes som venteværelse for audienssøkende og til offisiell fotografering.
Bildet viser Fugleværelset ved det Kongelige slott.

Uterom

Denne spalten viser kunst og kultur i uterom. Her representert ved verket «Place of Remembrance» av den britiske skulptøren Antony Gormley, ved Akershus festning i Oslo.
Bildet viser verket «Place of Remembrance» av den britiske skulptøren Antony Gormley, ved Akershus festning i Oslo.

Tre favoritter

Vi intervjuer en aktuell person som velger sine tre favorittbygg og forklarer hvorfor.
Bildet viser artikkelen «Tre favoritter» i magasinet.
Bildet viser verket «Grass Roots Square» av Do Ho Suh, utenfor R6, regjeringsbygg.
Bildet viser et gammelt bilde av Høyblokka, regjeringskvartalet.
Bildet viser skyggene av glasskunst på museet Saemien Sitje i Snåsa.
Bildet viser HL-senteret ved Villa Grande, Bygdøy.