NHO Reiseliv | Nøkkeltall til å forstå seg på
Infografikk  NHO Reiseliv

Nøkkeltall til å forstå seg på

Tall og statistikk om reiselivsnæringen levendegjøres ved hjelp av infografikk og animasjon.

Bakgrunn

Fete typer har hatt NHO reiseliv som kunde siden 2014. I løpet av disse årene har vi levert en rekke tjenester – fra idé og konsepter, innhold, design og filmproduksjoner. Reiselivsbransjen i Norge er en av de store vekstnæringene. Å skape ny forståelse for reiselivets verdi og samfunnsbidrag er en prioritert oppgave for NHO Reiseliv.

Løsning

Ved bruk av infografikk, animasjon og illustrasjon synliggjøres statistikk og stort tallmateriale i ulike flater og kanaler. Vi videreformidler nøkkeltall og komplekst materiale på en appellerende måte slik at det kommuniserer tydelig og lettfattelig.

Infografikk NHO Reiseliv
Infografikk NHO Reiseliv
Animert infografikk NHO Reiseliv

Animasjon og infografikk til presentasjoner og SOME

NHO Reiseliv har mange behov for å kommunisere ulik type informasjon både for å påvirke myndighetene og som generell samfunnsopplysning. Formålet er å vise viktigheten og betydningen reiselivet har for verdiskapningen i hele landet.

Årsrapportfilm

Årsrapportering kan løses på mange måter, som her ved hjelp av en kort animasjonsfilm som belyser viktige nøkkeltall.
Animasjon NHO Reiseliv

Datavisualisering av tall fra norsk reiseliv

I arbeidet med å synliggjøre og styrke reiselivsnæringen, ønsket NHO Reiseliv å etablere en kilde til oppdatert informasjon og tilgjengeliggjøre viktige tall og fakta om bransjen på en leservennlig og enkel måte. Fete Typer har datavisualisert bransjeinformasjon fra bl.a. SSB. Siden viser tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, lønnsomhet , markeder og mer. Den er rikt illustrert med levende grafikk som viser og tilgjengeliggjør utviklingen fra år til år, eller fra fylke til fylke. Løsningen er laget med React.
Datavisualisering
Datavisualisering
Datavisualisering