Tjenester

Digital utvikling

Den digitale løsningen bestemmer på mange måter hvordan design og innhold vil fungere i praksis. Riktig valg av plattform og teknologi er viktig for å oppnå ønsket brukeropplevelse, dekning og resultat. Fete Typers utviklere presenterer nye løsninger og muligheter på markedet like så godt som godt og gammelt og er alltid med fra første stund i et digitalt utviklingsprosjekt. Kost-nytte-analyse settes alltid opp mot ønsket resultat og den tekniske løsningen skreddersys kundens behov. Våre utviklere jobber for tiden mye med Craft, Drupal, Sanity, React, Vue, Laravel og Ionic.

Våre kjernekompetanser
Service model
Fete Typer har lang erfaring med å designe og utvikle løsninger for både offentlige og private virksomheter. Vi tilnærmer oss oppgaven metodisk og kaller vår prosess IDE-prosessen. Den består av tre hovedfaser: Innsikt – Design – Effekt. Hvor omfattende arbeidet i de ulike fasene vil være, avhenger av oppdragets omfang og kundens behov, ønsker og ambisjonsnivå. Prosessen skal sikre at prosjektene er strategisk forankret og bidrar til å nå oppdragsgivers overordnede mål.
Til toppen