Opplysningsvesenets fond | Magasin i anledning 200-års jubileum
Cover av OVFs Jubileumsmagasin

Magasin i anledning 200-års jubileum

OVF ønsket seg et et jubileumsmagasin som kunne synliggjøre deres bidrag til samfunnsutviklingen gjennom de siste 200 år.

Utfordring

Opplysningsvesenet fond forvalter landets prestegårder og store eiendommer tidligere eid av Kirken. I dag står mange prestegårder tomme, jordbruksarealene er forpaktet bort og skogen forvaltes for seg. OVF har også en stor finansportefølje, tusenvis av festetomter, et datterselskap som driver med utbygging av småkraftverk og et annet som driver med eiendomsutvikling. Til tross for at OVF er en av landets største skogeiere og i tillegg har store eiendommer over hele landet, er fondet lite kjent for folk flest.

Løsning

Fete typer har utviklet magasinet sammen med OVF, og stått for design, layout og deler av innholdet. Magasinet forteller historien om hvordan OVF har utviklet seg fra å være prestegårdsforvalter til å bli en aktiv samfunnsaktør, ikke minst gjennom eiendomsutvikling og ny bruk av prestegårdene. Artiklene viser hvordan flere prestegårder er tatt i bruk til nye samfunnsnyttige formål, hvordan finansporteføljen forvaltes for å fremme en bærekraftig utvikling og hvordan OVFs utvikling av egne eiendommer bidrar til å fremme stedsutvikling i blant annet Svolvær og Harstad.

Bilde 1
Bilde 2
Bilde 4 B
Bilde 5 B
Bilde 3
Bilde 6
Bilde 7
Bilde 8