Riksantikvaren | Nettsted for Riksantikvaren
Røros. Foto: Asgeir Spange Brekke, Riksantikvaren

Nettsted for Riksantikvaren

Nettprofilen er basis for Riksantikvarens digitale tjenester på nett og målet om å fremstå enhetlig uansett plattform gjelder både for eksisterende og nye digitale tjenester.

Utfordring

Riksantikvaren – et direktorat underlagt Klima- og miljøverndepartementet – er rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren kommuniserer i dag med mange forskjellige målgrupper på flere digitale plattformer og tilbyr digitale løsninger for hele kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren ønsket å utvikle en ny nettprofil som skulle være basis for alle deres digitale tjenester på nett. De ønsket et etterlatt inntrykk som skulle bidra til å skape begeistring rundt kulturminner og tydeliggjøre at Riksantikvaren bistår den som forvalter og eier kulturminner.

Løsning

Gjennom flere og gode arbeidsmøter med representanter fra Riksantikvaren og Fete Typer analyserte vi brukerbehov basert på eksisterende målgruppeanalyse utarbeidet av direktoratet. Dette la grunnlaget for arbeidet med nettprofilen både når det gjaldt brukeropplevelsen (UX) og det visuelle. Den grafiske nettprofilen ble designet med tanke på at den skulle benyttes på tvers av alle digitale løsninger, være funksjonell både for Riksantikvarens løsninger og digitale tjenester rettet mot kulturminneforvaltningen. Nettprofilen ivaretar også design av Riksantikvarens nettsider, intranettsider og utstrakt bruk av digitale veiledere. Nettprofilen ble levert som en digital profilmanual i Frontify – en merkevareplattform i skyen.

Logoer
Fyrtårn
Riksantikvaren forside
Underside
Mønster
Statue
Byggning
En del av oppgaven nettprofilen skulle løse var å lage en visuell helhet på eksterne nettsteder og applikasjoner som Rikantikvaren forvalter. De skulle være i profil, og samtidig skille seg ut som noe eget. Løsningen ble at eksterne sider får en annen fargevekting enn ra.no. Et eksempel på dette er kulturminnesøk.no.
Kart