AF Gruppen | Prisvinnende årsrapport
Fra kanalen i Vannkunsten som AF har bygget

Prisvinnende årsrapport

AF Gruppen ønsket å løfte frem hvordan satsing på grønne løsninger i prosjektene spiller inn i sluttbrukernes hverdag.

Utfordring

AF Gruppen er et ledende børsnotert entreprenør- og industrikonsern som omsetter for over 27 milliarder. Samfunnsansvaret til AF er tydelig beskrevet i både forretningsmodell og strategi, og alle prosjekter og tjenester styres av klare rammer og mål for bærekraft. Dette kommer både kunden, samfunnet, egne eiere og sluttbrukerne til gode. I årsrapporten ønsket AF å vise hvordan satsingen på grønne løsninger spiller inn i våre hverdager.

Løsning

Oppdraget til Fete Typer bestod i å jobbe med struktur, konsept, foto og design av årsrapporten. Gjennom løsningen ønsket vi å speile strategien og formidle resultater av AFs bærekraftige forretningsmodell og virksomhet til eksterne målgrupper. Et tilleggsmål er alltid å bidra til økt stolthet internt. Det er inspirerende å jobbe med ambisiøse kunder, og vi gratulerer helhjertet AF med gull i Farmand i kategorien Børsnoterte selskaper.

Årsrapportens omslag
Oversikt over oppslag i årsrapporten
De 282 nye miljøvennlige studenthyblene på Campus Bø er oppført i massivtre med passivhusstandard. Klima- og miljøfokus har stått sentralt i prosjektet fra begynnelse til slutt. Heriblant miljøtiltak som geobrønner for energileveranse, gjenbruk av masser fra nabotomt og minimering av avfall fra byggeprosessen. Inneklimaet for studentene blir også ivaretatt av materialvalgene.
Rehabilitering av taket på Botsfengselet i Oslo.
Fra avløpsprosjektet Sjölunda i Malmø
Konstruksjon fra trappeløp
Gravemaskingrabb som løfter jern til gjenvinning