Folkehelseinstituttet | Visuell identitet for alle flater
Logo Folkehelseinstituttet (FHI)

Visuell identitet for alle flater

Folkehelseinstituttet (FHI) hadde en svært enkel visuell identitet som bestod av en logo og to profilfarger. Fete Typer fikk oppdraget med å utarbeide en komplett visuell identitet som kunne fungere på flere flater og gi større fleksibilitet. Identiteten presenterer FHI som den seriøse aktøren de er og som samtidig kommuniserer godt med folk flest.

Utfordring

Folkehelseinstituttet (FHI) er en stor offentlig aktør som henvender seg både til forsknings- og fagmiljøer, og publikum, med kunnskapsbaserte helseråd. FHI har et solid omdømme både i fagmiljøene og hos folk flest. Det er viktig at en ny identitet opprettholder inntrykket av FHI som en saklig og profesjonell aktør. Samtidig har de av og til behov for å kommunisere med mer omtanke og varme med utvalgte målgrupper i befolkningen – som mødre, barn og unge, innvandrergrupper.

Løsning

Fete Typer videreutviklet og utvidet FHIs visuelle identitet som del av en rammeavtale for grafiske tjenester. Fete Typer rådet Folkehelseinstituttet til å ta i bruk FHI som offisiell kortform for å styrke kommunikasjonen, ikke minst på små flater. FHI har fått en tidsriktig identitet, som fungerer godt på skilt, trykksaker, nettsider, presentasjoner og mobilskjermer. Identiteten understreker FHI som en kunnskapsbasert og seriøs aktør, samtidig som den har tilstrekkelig spennvidde til også å kunne kommunisere noe mer emosjonelt.

Fra billedbank
Typografi og fargepalett print
Foldermal
Foldermal
Illustrasjon Folkehelserapporten

Illustrasjoner Folkehelserapporten

Det er utarbeidet et omfattende sett med illustrasjoner for å visualisere de ulike kapitlene i Folkehelserapporten. Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge.
Rapportmal
Fra billedbank
Fra billedbank

Billedbank

Når Folkehelseinstituttet skal kommunisere med andre enn fagfolk, kan det av og til være nyttig å kunne bruke bilder demper det kliniske og seriøse inntrykket. Fete Typer har opparbeidet en en billedbank for instituttet.
Skiltprogram

Skiltdesign

FHI har lokaler flere steder og i mange bygninger. Det var et stort behov for å etablere ett felles og enhetlig skiltdesign for instituttet.
Fra billedbank