Politiets Fellesforbund | Visuell identitet og nettsted

Visuell identitet og nettsted

Politiets Fellesforbund ønsket å revidere sin profil og modernisere sine nettsider.

Utfordring

Politiets Fellesforbund, som organiserer 17 000 medlemmer ansatte i politi- og lensmannsetaten, kom til Fete Typer for å få hjelp til å modernisere sine nettsider. Ganske raskt ble det klart at forbundet aller først trengte å oppgradere den visuelle identiteten for at de ulike elementene skulle kunne fungere optimalt på digitale flater.

Løsning

Politiets fellesforbund ønsket å beholde sitt eksisterende emblem som et viktig element i sin visuelle identitet, men ga oss ellers få begrensninger. Ettersom forbundet satser på digitale og sosiale kommunikasjonskanaler framover, var det viktig for å bygge den nye identiteten med elementer som fungerer godt digitalt. Dette vil gi Politiets fellesforbund en konsistent identitet på nettsider, i sosiale medier, i nyhetsbrev og trykksaker.

Grafisk mønster og uniform
pf.no
Typografi
Tyografi
Fargepalett
Mønster og tag
Postale elementer
Foto uniform
Rollups
Forside brosjyre
Oppslag brosjyre
Foto politi i tog