Firesafe | Visuell identitet og nettsted
Firesafe er ledende på brannsikkerhet

Visuell identitet og nettsted

Fra leverandør av tekniske innstallasjoner til en moderne kunnskapsbedrift

Utfordring

Firesafe er ledende på brannsikring i Skandinavia. Bedriften hadde, da de kom til oss, gått fra å være en tradisjonell håndverksvirksomhet til å bli en totalleverandør ved gradvis å utvide tilbudet med blant annet konsulent- og rådgivningstjenester. Denne endringen av selskapet var under-kommunisert i markedet, og internt kjente de nye konsulentene seg heller ikke igjen i Firesafe sin utdaterte kommunikasjon og identitet. Målgruppene til Firesafe er kunder, egne ansatte, entreprenører, håndverkere, eiendomsforvaltere, byggeiere og forhandlere.

Løsning

Firesafes gamle logo var en flamme. Den var veldig konkret og ga assosiasjoner direkte og begrenset til brann og praktisk brannvern. Mens den gamle fortellingen handlet om brannvern og brannskader («fire») og tekniske krav og forskrifter, handler den nye profilen og fortellingen om sikkerhet og trygghet og det som er verdt å beskytte («safe»). Logoelementet – skråstreken – er det enklest mulige uttrykket for stopp/vegg/beskyttelse mot brann, mens det abstraherte uttrykket gir rom for et bredere budskap om trygghet og det som er verdt å beskytte. I tillegg evner logoen å romme flere forretningsområder enn tidligere, som det strategisk viktige rådgivning/consulting.

Trykksaker
Desktop
Postalt
Foto Firesafe
Prosjektledere
Rollups