Mercell | Markedsplass for innkjøpere og leverandører

Markedsplass for innkjøpere og leverandører

Mercell tilbyr anbudsløsninger til både offentlig og privat sektor. Ny visuell identitet for Mercell kommuniserer at virksomheten er i utvikling og vekst. En moderne og brukervennlig profil bidrar til å sikre at Mercell fremstår helhetlig og tilgjengelig på alle flater og i alle kanaler.

Utfordring

Mercell er en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet. Selskapet skal reposisjonere seg i markedet fra å være tradisjonell aktør til en fremoverlent, moderne og tilgjengelig virksomhet. Den visuelle identiteten skal være brukervennlig og tilgjengelig på flere digitale flater, i mange land og for mange ulike brukere.

Løsning

Fete Typer har utviklet ny logo og visuell identitet for Mercell. En moderne og brukervennlig profil bidrar til å sikre at Mercell fremstår helhetlig og tilgjengelig på alle flater og i alle kanaler. Den bolde og friske identiteten underbygger opplevelsen av at Mercell er en seriøs, profesjonell og trygg aktør. Billed- og illustrasjonsstilen gir et åpent og vennlig uttrykk.

Illustrasjon
Websside
Visittkort
Logo
Logo
Mercell messstand
Postalia
Rollup