Kampanje for Viken fylkeskommune | Biblioteket som bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet
Kurs på biblioteket

Biblioteket som bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet

Hva bruker du biblioteket til? I denne kampanjen har vi latt brukerne selv få fortelle hva de benytter biblioteket til, for å fremme biblioteket som bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet.

Utfordring

Biblioteket i dag gjør langt mer enn å låne ut bøker. I tillegg til å også låne ut medier, spill og ulike typer sports- og fritidsutstyr fungerer de som åpne møteplasser for alle, og møter brukerne med kompetente ansatte som kan veilede i bruk av søkebaser og annen informasjonsinnhenting. Dette åpner for et vell av måter å benytte biblioteket på. Viken fylkesbibliotek ønsket å kommunisere «biblioteket som bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet» ut til innbyggerne i Viken, og gjøre flere oppmerksomme på mangfoldet i bibliotekenes tilbud og tjenester. Dette ville de gjøre gjennom en kampanje som Fete Typer fikk i oppdrag å lage. Målgruppen var alle eksisterende og potensielle nye brukere av bibliotekene i Viken.

Løsning

Vi besøkte flere bibliotek i Viken for å samle innsikt til denne kampanjen. Fra kvalitative intervjuer fant vi at mange blir overrasket når de hører om mangfoldet i bibliotekets tilbud. Samtidig kan andre fortelle livlig om mange nyttige og gode opplevelser. I det videre arbeidet med ide og konsept kom vi derfor frem til at den beste måten å markedsføre biblioteket som bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet på var å la brukerne selv få fortelle – gjennom egne erfaringer – om bibliotekenes bredde og variasjon av tjenester og tilbud. Slik ser mottakerne av kampanjen mennesker de kan sammenlikne seg med, og får samtidig innsikt i hva biblioteket i nærområdet har å tilby. Kanskje tenker de at «Det der kunne jeg også ha gjort»? Kampanjen ble vist i sosiale medier hos biblioteker i Viken, og på plakater og informasjonsskjermer ved flere tannklinikker i Viken.

Bibliotek er bærekraftig gjennom deling og gjenbruk, og utlån av bøker, medier og utstyr. I tillegg bidrar de til sosial bærekraft gjennom å være åpne for alle og tilby lik tilgang på informasjon, kunnskap, litteratur og åpen forskning.
Plakater

Resultater

Kampanjen ble sett av rundt 90 000 personer i sosiale medier i løpet av kampanjeperioden og hadde mer enn 10 000 innleggsengasjement. I tillegg har mange sett kampanjen på digitale og trykte plakater rundt om i lokalmiljøet. Bibliotekene i Viken kan fortelle at de fikk mange positive tilbakemeldinger fra sine brukere under og etter kampanjen, og flere hadde spørsmål om sitt lokale biblioteks tilbud etter å ha sett markedsføringen av biblioteket som bærekraftig ressurs i lokalsamfunnet.
Digitale skjermer