Fete typer + Savant benytter Laravel når vi skal lage både enkle og mer komplekse web-applikasjoner. Laravel er et rammeverk som bygger på PHP, som gir stor fleksibilitet. Rammeverket er et av de mest populære PHP-rammeverkene i verden.