Ionic

Ionicframework er et teknologi-stack for å utvikle mobilapplikasjoner basert på vanlige frontend- teknologier som HTML, CSS og AngularJS. Med denne teknologien dette kan du lansere en og samme app i både App Store og Google Play, noe som gjør det enkelt både å sette opp og vedlikeholde appene, helt kostnadseffektivt.

Hvorfor du skal velge Ionic

1

Med Ionic kan du bygge en mobilapplikasjon, enkelt og kostnadseffektivt.

2

Du kan bygge mobilapplikasjoner på tvers av plattformer og lansere dem i App Store og Google Play med det samme oppsettet. Du slipper unna ekstrarbeid med å måtte lage forskjellige native apps.

3

Med Ionic har du kun én kodebase og kan dermed konsentrere deg om å lage gode løsniger, heller enn å bruke tid på utvikling på tvers av platformer.

Hva er Ionic?

Ionic ble grunnlagt i 2012, i en tid da bruk av webteknologier for å byge native apper ikke hadde slått helt an ennå. Da utviklerne av Ionic startet, hadde de et brennende ønske om å skape en bedre måte for web-utviklere til å benytte sine kunnskaper til å bygge applikasjoner for App Store. I dag er Ionic en av verdens ledende utviklings-stack for apputvikling på tvers av plattformer. og deres filosofi er å alltid satse på web-teknologi, da dette har tjent verden godt de siste 20 årene.

Teknisk

Helt konkret er Ionic et utviklings-sett for mobile applikasjoner, med en platform som gjør det mulig å bygge alt fra enkle til komplekse applikasjoner. Ionic er et komplett open-source SDK for hybrid mobil-apputvikling. Rammeverket er bygget i AngularJS i med støtte fra frontend-teknologier som CSS, HTML5 men også Sass, dersom det er å foretrekke. Du kan distribuere appene du har bygget i App Store og Google Play gjennom Apache Cordova, som tidligere ble kalt PhoneGap. Installasjonen av Ionic foregår enkelt gjennom npm og krever derfor Node.js.

Ytelse

Sammenliknet med hybrid-applikasjoner tillater sammenslåing av Ionic med native teknologier gjennom Cordova at man kan dra nytte av native hardware akselerasjon. I tillegg bruker Ionic CSS-animasjoner til å kunne benytte GPU som igjen tillater mer kapasitet til CPUen.

Prosjekter der vi har brukt Ionic