Den visuelle profilen formidler virksomhetens kjerneverdier og identitet med visuelle og emosjonelle virkemidler. Du kan gjerne si det med ord at virksomheten er moderne, nyskapende, ambisiøs eller dynamisk, men en helhetlig visuell profil gir ordene større troverdighet. En god visuell profil skal fungere på alle flater og i alle kanaler. Behovene vil variere. For noen skal den visuelle profilen bare brukes på en nettside. Andre vil, som Firesafe, profilere seg gjennom alt fra rapporter, magasiner, visittkort og nettside, til biler og klær.