I Norge er det et krav at alle IKT-løsninger skal være universelt utformet. Det betyr at løsningen så langt det er mulig skal være tilgjengelig for alle – uansett funksjonsevne. Kravet gjelder både nettsider, apper, spill og andre verktøy. Nettsider skal følge standarden WCAG 2.0. Vi i Fete typer + Savant kjenner godt til de standardene for universell utforming, og vil alltid råde våre kunder til å utforme sine sider i tråd med kravene fra Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT.