Tekst er en bærebjelke i nesten all kommunikasjon. Visuelle virkemidler er viktige, men kan aldri erstatte ordets rikdom og presisjon. Våre tekstforfattere har solid redaksjonell og kommunikasjonsfaglig erfaring, og bred samfunnsinnsikt. Vi leverer journalistiske og kreative tekster til alt fra nettsider, rapporter, brosjyrer, magasiner og kampanjer. Et eksempel er magasinet for People&Power vi laget for Statkraft. Selv om budskapene kan være kompliserte, må ordene være lette å forstå. Det finnes ingen unnskyldning for dårlige tekster.