Kommunikasjonsrådgivning

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål. Derfor utfordrer vi alltid våre kunder på hvilke ambisjoner de har, hvilke mål de ønsker å oppnå og hvem som er målgrupper for kommunikasjonen. Vi mener vellykket kommunikasjon må baseres på innsikt og analyse. Hva som kreves av innsiktsarbeid er avhengig av oppdragets omfang og art. Noen ganger er en innledende workshop det som skal til, andre ganger trengs mer omfattende kvalitative og kvantitative undersøkelser. Vi gir deg rådene og hjelpen du trenger.