Koding

Fete typer designer digitale tjenester som tar hensyn til hvordan dette skal utvikles og vedlikeholdes.

Vi skreddersyr den tekniske løsningen til hva du ønsker og har behov for. Er det for en liten organisasjon er kanskje kostnader – både i innkjøp/utvikling og i drift/vedlikehold – dominerende for hva som er riktig valg.

Les mer om teknologi vi jobber med