Innhold

En historie kan fortelles på mange måter. Tekst er en bærebjelke i nesten all kommunikasjon, men forsterkes med bruk av visuelle virkemidler. Animasjon kan være effektivt for å gjøre statistikk og grafikk mer levende, eller forklare prosesser og hendelsesforløp.

Film er et kraftfullt verktøy, og et godt virkemiddel i en tid der kommunikasjonen skjer på en eller annen skjerm. Film er spesielt egnet til historiefortelling og profilerende budskap der de emosjonelle virkemidlene er viktig.

De fleste liker å spille. Selv om mange bare gjør det for moro skyld, kan spill også brukes som underholdende og effektive pedagogiske verktøy. Vi utvikler spill, skreddersydd for ulike formål og målgrupper.

Tekst

Infografikk

Illustrasjon

Film

Animasjon

Spill