Innhold

Ingenting engasjerer som en god historie. Historier vekker interesse, engasjerer og appellerer til følelsene våre. En historie kan formidles skriftlig, muntlig, med illustrasjoner eller levende bilder. Gode historier fungerer i alle kanaler, og snakker til både hodet og hjertet. På den måten bidrar de til å bygge virksomhetens identitet, skape lojalitet og styrke merkevaren. Forutsetningen er at historien er troverdig – og sann. Alle har en historie. Vi hjelper deg med å fortelle din.

Tekst er en bærebjelke i nesten all kommunikasjon. Visuelle virkemidler er viktige, men kan aldri erstatte ordets rikdom og presisjon. Våre tekstforfattere har solid redaksjonell og kommunikasjonsfaglig erfaring, og bred samfunnsinnsikt. Vi leverer journalistiske og kreative tekster til alt fra nettsider, rapporter, brosjyrer, magasiner og kampanjer. Et eksempel er magasinet for People&Power vi laget for Statkraft. Selv om budskapene kan være kompliserte, må ordene være lette å forstå. Det finnes ingen unnskyldning for dårlige tekster.

De fleste liker å spille. Selv om de fleste av oss gjør det for moro skyld, kan spill også brukes som underholdende og effektive pedagogiske verktøy. Kanskje har du prøvd Kahoot, et quiz-spill som kan brukes til alt fra morsomme selskapsleker til læring i klasserommet. FT+S utvikler også spill, skreddersydd for ulike formål og målgrupper. Et eksempel er Ølsalgsskolen som brukes til å lære unge butikkansatte om reglene for ølsalg. Et annet er Kvass, et spill der elever kan spille seg gjennom fag og tema de har på skolen. Spille er ikke bare moro. Spill er alvor.

Vi lever i en verden der levende bilder får en stadig økende betydning i kommunikasjonen. Animasjon kan både brukes til å fortelle en historie, som et pedagogisk verktøy eller som en visuell forsterkning av verbale budskap og fakta. I FT+S kan vi hjelpe deg med alt fra enkle animasjoner for presentasjoner og nettsider, til mer komplekse animasjonsfilmer til kampanjer i sosiale medier. Animasjoner kan også brukes til å gjøre statistikk og grafikk mer levende, eller forklare prosesser og hendelsesforløp.

Film er et kraftfullt verktøy, og et godt valg i en tid hvor stadig mer av kommunikasjonen skjer på en eller annen skjerm. Film er spesielt egnet til historiefortelling og profilerende budskap der de emosjonelle virkemidlene er viktig. Som med all annen kommunikasjon er det avgjørende å ha en strategi i bunnen, vite hvem filmen er laget for og i hvilke kanaler den skal brukes. Fete typer + Savant har mye kompetanse på filmmediet og gode samarbeidspartnere.

Tekst

Infografikk

Illustrasjon

Film

Animasjon

Spill