Grafisk design

Den visuelle profilen formidler virksomhetens kjerneverdier og identitet med visuelle og emosjonelle virkemidler. Du kan gjerne si det med ord at virksomheten er moderne, nyskapende, ambisiøs eller dynamisk, men en helhetlig visuell profil gir ordene større troverdighet.

En god visuell profil skal fungere på alle flater og i alle kanaler. Behovene vil variere. For noen skal den visuelle profilen bare brukes på en nettside. Andre vil, som Firesafe, profilere seg gjennom alt fra rapporter, magasiner, visittkort og nettside, til biler og klær.

Design er en fellesbetegnelse på kreativ formgivning av tjenester eller produkter for å tilføre dem funksjonelle og estetiske kvaliteter. I kommunikasjonsbransjen snakker vi ofte om strategisk design, det vil si design basert på virksomhetens mål og målgrupper. I Fete typer leverer vi et bredt spekter av designtjenester, inkludert grafisk design og interaksjonsdesign for nettsider. I tillegg har vi kompetanse på universell utforming og UX (User Experience) design, som begge handler om å gjøre digitale eller analoge medier best mulig tilgjengelig for flest mulig.

Årsrapport

Visuell profil

Magasin

Konferansemateriell

Skiltprogram