Film er et kraftfullt verktøy, og et godt valg i en tid hvor stadig mer av kommunikasjonen skjer på en eller annen skjerm. Film er spesielt egnet til historiefortelling og profilerende budskap der de emosjonelle virkemidlene er viktig. Som med all annen kommunikasjon er det avgjørende å ha en strategi i bunnen, vite hvem filmen er laget for og i hvilke kanaler den skal brukes. Fete typer + Savant har mye kompetanse på filmmediet og gode samarbeidspartnere.