Design er en fellesbetegnelse på kreativ formgivning av tjenester eller produkter for å tilføre dem funksjonelle og estetiske kvaliteter. I kommunikasjonsbransjen snakker vi ofte om strategisk design, det vil si design basert på virksomhetens mål og målgrupper. I Fete typer + Savant lever vi et bredt spekter av designtjenester, inkludert grafisk design og interaksjonsdesign for nettsider. I tillegg har vi kompetanse på universell utforming og UX (User Experience) design, som begge handler om å gjøre digitale eller analoge medier best mulig tilgjengelig for flest mulig.