Vi lever i en verden der levende bilder får en stadig økende betydning i kommunikasjonen. Animasjon kan både brukes til å fortelle en historie, som et pedagogisk verktøy eller som en visuell forsterkning av verbale budskap og fakta. I FT+S kan vi hjelpe deg med alt fra enkle animasjoner for presentasjoner og nettsider, til mer komplekse animasjonsfilmer til kampanjer i sosiale medier. Animasjoner kan også brukes til å gjøre statistikk og grafikk mer levende, eller forklare prosesser og hendelsesforløp.