Visuell profil for Det italienske kulturinstitutt | Økt synlighet

Økt synlighet

Visuell profil for Det italienske kulturinstitutt
Det italienske kulturinstitutt - l'Istituto Italiano di Cultura, Oslo (IICO) er en offisiell representant for Italia og Italias kultur i Norge. IICO sitt hovedmål er å spre kunnskap og fremme italiensk kultur og språk i Norge. IICO produserer materiale til sosiale medier som viser det brede tilbudet de har, enten alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. IICO organiserer forskjellige kunst- og kulturarrangementer som forfatterbesøk, konserter, utstillinger, filmvisninger, forestillinger, foredrag og seminarer. Det arrangeres bl.a. kurs i italiensk språk på flere nivåer, italiensk kunst, litteratur og kultur, som kunsthistorie.

Utfordring

Grunnet Covid-19 situasjonen har IICO tilbudt flere digitale arrangement, noe som åpner opp for en større målgruppe der de kan nå ut til enda flere i Norge som er interessert i Italia og Italias kunst og kultur. Sosiale medier, spesielt Facebook, er blitt en enda viktigere plattform for å nå ut til alle med deres tjenester og arrangement. IICO hadde ingen retningslinjer eller hjelpemidler for å skape et visuelt univers med tydelig avsender som publikum lett kan kjenne igjen på tvers av alle deres kanaler. Det eneste IICO hadde var en logo som er lik i alle land. IICO hadde behov for å utvikle et visuelt språk som uttrykker virksomhetens visjoner, mål og verdier. Den visuelle profilen er viktig for å skape et samsvar mellom hvordan virksomheten oppfatter seg selv (identitet), hvordan andre oppfatter virksomheten (omdømme) og hvordan den presenterer seg overfor omverdenen (profil/image). En visuell profil skal kommunisere både rasjonelt og emosjonelt. Det innebærer at logo, farger, fonter og andre visuelle elementer som skal fungere intellektuelt og forståelig og som bærer av virksomhetens identitet.

Løsning

Fete Typer har arbeidet med designutvikling og et malverk som kan brukes i arbeid med å posisjonere IICO og øke synligheten for deres aktiviteter. Vi startet med et moodboard for å skape stemning og være sikre sammen med kunden at vi var på rett vei, et moodboard som kan benyttes senere til inspirasjon og føringer for videre arbeid med materialet. Fete Typer har også laget en profilhåndbok som enkelt viser bruk av malverk og eksempler på hvordan de forskjellige postene kan lages, med ny fargepalett, bildestil, grafiske elementer, et eget kurs-merke og typografi. Det å utvikle en ny visuell profil og levere det fra seg i en profilhåndbok hjelper lite hvis det ikke er enkelt å ta i bruk. For å kickstarte det hele dro en av våre designere til IICO og holdt et minikurs for å vise nettopp hvordan man bruker en profilhåndbok og bruk av malverket.

fargesirkler
bil
«Fetetyper og de fine folka der har virkelig gitt oss et visuelt løft og det har vært en fryd å samarbeide med dem! Nå er det ordentlig gøy å lage det grafiske materialet vi trenger for vår aktivitet, også så flott som det blir!» – Erle Wold, PR ansvarlig Istituto Italiano di Cultura
Layouten er basert på en enkel grid, delt opp i et rutenett på seks felter.
palme
Corso
vespa