Meteorologisk Institutt | Vær forberedt på klimaendringer

Vær forberedt på klimaendringer

Meteorologisk Institutt
Meteorologisk institutts viktigste oppgave er å medvirke til å sikre liv og verdier, blant annet gjennom værprognoser og varsler for privatpersoner, beredskap og offentlig etat. I forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow benyttet instituttet muligheten til å forberede nordmenn på fremtidens ekstremvær.

Utfordring

Noen ganger kan klimaendringene være uhåndgripelig, og få er faktisk bevisst de konkrete konsekvensene klimaendringene har for hver enkelt. Samtidig hjelper det ikke å bare frykte fremtidens ekstremvær, vi bør faktisk være forberedt på det også. Først da kan vi tilpasse oss et klima i endring. I forbindelse med Klimatoppmøtet i Glasgow, ønsket Meteorologisk institutt å være aktuelle mot den unge, urbane og relativt miljøbevisste målgruppen som møter dem på Instagram, og gi dem mer fakta å bygge klimakunnskapen sin på.

Løsning

Klimaendringer kan ha både positive og negative konsekvenser. Og i en verden der vi får servert mest av det negative, blir det ekstra troverdig når den nøytrale faktaformidleren Meteorologisk institutt kommuniserer begge sider av saken. Derfor skapte vi konseptet «Vær forberedt på klimaendringer», som spiller på en enkel strek og lettfattelig animasjon, og som formidler klimakonsekvenser på godt og vondt gjennom tidsriktig instagram-poesi og harde fakta. For å være kontekstuelt til stede, publiserte Meteorologisk institutt én animasjon hver dag under klimatoppmøtet i Glasgow.

En sak - karusell
Hva betyr klimaendringene for deg? 👇🏻
Kan sommerferie ved Oslofjorden friste mer? Faren for hetebølger har økt ved middelhavet, og om tretti år vil gradestokken i Malaga aldri vise under 28 grader. På Østlandet får vi behagelige 19 grader.
Om noen tiår vil det være varmt nok til å dyrke vin langs kysten av hele Sør-Norge. Det er allerede varmt nok til å dyrke druer i Hardanger. Men klimaendringene betyr også trøbbel for bøndene.
«Kraftig regn, frost, tørke, skadedyr og sykdommer følger med på kjøpet.» – Reidun Gangstø Skaland, Klimaforsker.
Glem nytrimmet gressplen og sirlig beplantning. Det regner 30–40 prosent mer i Oslo enn for femti år siden. Derfor må hagene våre tilpasses kraftige regnbyger.
«Vi trenger mest mulig trær, busker og beplantning for å ta unna for dette vannet» – Anita Verpe Dyrrdal, Klimaforsker.
Det er en klar sammenheng mellom ekstremvær og vannkvalitet. Drikkevannet vårt kommer fra innsjøer og elver. Med mer regn er drikkevannet vårt sårbart for forurensning.
Tromsøværinger er godt vant med snø. Men vinteren krymper. Det blir våtere og mildere vær. Om femti år vil Tromsø ha samme klima som Bergen har i dag.
De siste tretti årene har antallet hetebølger økt betydelig. Vi får stadig flere hetebølger. Spesielt i Sør-Norge. Blir kjøleanlegg helt vanlig i norske hjem?
Klimaendringene gjør Norge varmere, og det går særlig utover vinterværet. Klimaendringene gjør Norge varmere. Særlig om vinteren. Den forsvinner stadig fra hovedstaden og har faktisk krympet med tre uker de siste tretti årene.
«Mot slutten av århundret vil Oslo knapt ha vintre igjen». – Hans Olav Hygen, Klimaforsker.
Mobil