Konsept og design, kampanje for Energi Norge | Trygg strømhandel

Trygg strømhandel

Konsept og design, kampanje for Energi Norge
Da Energi Norge lanserte sertifiseringsordningen Trygg strømhandel, trengte de kampanjemateriell som kunne trekke oppmerksomhet og booste lanseringen i sosiale medier.

Utfordring

Støy i mediene og klager fra forbrukere og forbrukermyndighet, om useriøse tilbud fra strømselskaper, gjorde at strømbransjen så det nødvendig med en opprydning. Energi Norge og Distriktsenergi, som organiserer mange av strømselskapene, innfører derfor sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Dette er en ordning skal sikre at forbrukerne får seriøse tilbud, fra sertifiserte strømselskaper. Da Trygg strømhandel skulle lanseres i januar 2021, fikk Fete Typer i opppgave fra Energi Norge å lage kampanjemateriell som kunne trekke oppmerksomhet og booste lanseringen i sosiale medier. I tillegg ønsket de seg en animasjonsfilm som kunne fortelle om ordningen på Energi Norge sine nettsider. Målgruppen var definert til alle landets forbrukere av strøm.

Løsning

Fete Typer har utviklet flere korte animasjonsfilmer for Energi Norge, der budskapet inneholder informasjon om at sertifiseringsordningen ble lansert, og hva den i hovedsak går ut på. Filmene er korte, tilpasset sosiale medier, med komprimerte og spissede budskap. Den visuelle løsningen skulle ha en viss stoppeffekt og fort formidle at det var strøm vi snakket om, derfor blinkende neon og lynet som strømsymbol. Overordnet mål for tiltaket var å trekke oppmerksomhet i sosiale medier, fortelle det viktigste budskapet; nemlig at ordningen kommer, og deretter lose tilskuerene inn på landingssiden www.tryggstrøm.no, for mer informasjon. Vi laget også en lengre variant til Energi Norges nettside, med plass til litt mer omfattende informasjon om ordningen.

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Neonskiltene er modellert og animert i 3D-programmet Blender. På den måten kan vi styre lyssetting, vinkler og kamerabevegelser.
Blender wireframes 3D-modell
Blender 3D-modell
I tillegg til filmene ønsket Energi Norge å få tegnet et symbol til ordningen Trygg strømhandel. Her har vi laget et stempel som tar i bruk det samme lyn-symbolet fra filmene.
Energi Norge - Trygg strømhandel stempel