Nettside for Trivselsleder | Viktig verktøy for en bedre skolehverdag

Viktig verktøy for en bedre skolehverdag

Nettside for Trivselsleder
Trivselsleder er et program for 4. til 10. klasse i Norge og Sverige, der elever får tildelt rollen Trivselsleder. De hjelper til med å sikre bedre samhold og et tryggere skolemiljø, ved organiserte aktiviteter i friminuttene. Programmet bidrar også ved å komme med gode eksempler for aktiv undervisning.

Utfordring

Trivselsleder trengte en plattform der skoler kunne få info om selve programmet, melde seg på og få oversikt over alt det tilbyr. De har også en stor mengde dokumenter med rettledning og forklaring av forskjellige aktiviteter og leker, og aktiv undervisning. Det man hører glemmer man. Det man ser husker man. Det man gjør forstår man.

Løsning

Fete Typer har designet og utviklet ny nettside for Trivselsleder, som gir skoler mulighet til å sende inn påmelding til programmet. Når de er påmeldt får de tilgang til å legge til flere brukere på nettsiden, og sette roller til brukerene utifra om de er lærere eller trivselsledere. Slik kan skolen enkelt holde kontroll over sine egne brukere. Elevene og lærerne kan logge inn og finne leker, aktiviteter og undervisningsmateriale.

Hva er aktiv læring?

Barn og unge risikerer å sitte stille i over 90 prosent av undervisningstiden på grunn av få timer kroppsøving og lite aktivitet i øvrig undervisning. Gjennom Aktiv læring vil vi motivere deg som lærer til å gjennomføre mer av undervisningen mens dere er i aktivitet.
leker
data
Gjennom fysisk aktivitet opplever elever og lærere flere sider hos hverandre, og egenskaper som omsorg og toleranse kommer naturlig fram. Elevene selv liker den praktisk baserte tilnærmingen til kunnskap. De trekker frem den fysiske aktiviteten og det sosiale fellesskapet som verdsatte faktorer i læringsprosessene.
Trivselshjulet er laget for å lett kunne aktivisere barna