Store Norske | Stor bauta på Svalbard

Stor bauta på Svalbard

Store Norske har lansert ny logo, visuell identitet og nettside. Endringene symboliserer at virksomheten er i omstilling. En moderne, brukervennlig identitet og nettside bidrar til å sikre at Store Norske fremstår helhetlig på alle flater og i alle kanaler.

Bakgrunn

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (vanligvis kalt Store Norske) har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Store Norske bidrar til å sikre trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard. Store Norskes gruvevirksomhet la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Store Norske er for tiden i stor omstilling og en viktig del av virksomhetsstrategien frem mot 2030 blir å bygge opp forretningsområdene eiendom, logistikk og turisme i tillegg til bergverk.

Løsning

Fete Typer har designet ny visuell profil og utviklet nytt nettsted for Store Norske. Profil og nettsted er universelt utformet (WCAG 2.0) og tilstreber en god brukeropplevelse. Profilen og nettstedet er levende og dynamisk, moderne og attraktiv, tro på fremtiden og den har en tydelig Svalbard-profil. Dette kan blant annet ses i fargepaletten som er bygget opp rundt fargene vi finner på Svalbard og spesielt i Longyearbyen. Store Norske har et økende fokus på klima og miljø. Den brukervennlige og moderne visuelle profilen bidrar til å underbygge virksomhetsstrategien.

Fargepaletten til Store Norske er basert på fargene du finner på Svalbard og spesielt i Longyearbyen, justert for å tilfredsstille krav til trykksaker og digitale medier, og for å skape en egen identitet.
Eksempel på design for årsrapporter i ny profil

Ved å bruke den visuelle identiteten på riktig måte bidrar det til å sikre at Store Norske får en helhetlig og konsistent avsenderidentitet på ulike flater og i ulike kanaler.

Fete Typer
Logo
Foside
Meny
Eksempel på visittkort i ny profil
Eksempel på trykksaker i ny profil