Omgivelsesdesign | Skiltprogram for storslåtte Stavanger konserthus

Skiltprogram for storslåtte Stavanger konserthus

Omgivelsesdesign
Da nye Stavanger konserthus åpnet var det behov for et skiltprogram bestående av skilt i og utenfor bygget. Alle skilt ble utviklet etter høye krav til design og universell utforming. Skiltprogrammet er utarbeidet av Fete Typer i samarbeid med Ratio arkitekter.

Utfordring

Da nye Stavanger konserthus åpnet var det behov for skiltprogram og nye skilt i og utenfor bygget. Alle skilt måtte utvikles etter høye krav til design og universell utforming.

Løsning

Fete Typer tok utgangspunkt i tankegangen bak byggets arkitektur – positiv/ negativ, glass/betong, lett/tung – i skiltdesignet. Ved å kombinere og variere bruken av glass, stål, aluminium og farger ble et spennende og helhetlig uttrykk skapt uten at skiltene dominerer, men heller understreker, byggets arkitektur. Skiltingen er gjennomgående fra backstage til publikumsarealer, fra sal og scener til garderobe, restaurant og eksteriøre flater. Skiltprogrammet er utarbeidet i samarbeid med Ratio arkitekter, konserthusets eiere (Stavanger kommune) og sentrale brukere.

Inngangsparti Stavanger konserthus
Stavanger konserthus Mesaninen
Merking av konsertsal
Uteområde – Pylon
Stavanger konserthus – Toalett skilt
Stavanger konserthus – Toalett skilt
Stavanger konserthus – Sponsorskilt
Stavanger konserthus – henvisningsskilt