Konsept, design og foto, årsrapport for AF-Gruppen | Pallplassering med ansatte i hovedrollen

Pallplassering med ansatte i hovedrollen

Konsept, design og foto, årsrapport for AF-Gruppen
AF-Gruppen ønsket seg en løsning til årsrapporten 2019 som både løftet strategien og den viktigste ressursen i selskapet – medarbeiderne.

Utfordring

AF Gruppen er et ledende børsnotert entreprenør- og industrikonsern som i 2019 omsatte for drøye 22,6 milliarder. I sin ambisiøse strategi har AF blant annet identifisert fire konserninitiativer som skal bidra til at virksomheten når sine mål. Ett av disse initiativene løfter frem hvordan AF jobber med ledelseskapasitet og fagkompetanse i virksomheten, og gjennom målrettede tiltak både tiltrekker og utvikler de beste medarbeiderne i bransjen. Fete typer fikk på fjerde året jobben med å utvikle årsrapporten til AF.

Løsning

Oppdraget til Fete Typer bestod i å jobbe med struktur, konsept, foto og design av årsrapporten. Gjennom konseptet "De beste folka", ønsket vi å speile strategien ved å løfte frem noen av de ansattes historier knyttet til ulike virksomhetsområder. Målet var å formidle konserninitiativet til eksterne målgrupper og bidra til å øke stoltheten internt. Det er inspirerende å jobbe med ambisiøse kunder, og vi ønsker å få gratulerer AF med sølv i Farmand i kategorien Børsnoterte selskaper.

Årsrapportens omslag
Oversikt over oppslag i årsrapporten
Mange av prosjektene til AF er spektakulære både hva løsninger og leveranser angår. Her fra rehabiliteringen av taket på "Botsen", Oslo Fengsel, og fra Sjölunda avløpsanlegg i Malmø.
Rehabilitering av taket på Botsfengselet i Oslo.
Fra avløpsprosjektet Sjölunda i Malmø
Konstruksjon fra trappeløp
Gravemaskingrabb som løfter jern til gjenvinning