Nye nettsider for Asset Buyout Partners | Godt synlige ledige tomter

Godt synlige ledige tomter

Nye nettsider for Asset Buyout Partners
Asset Buyout Partners (ABP) ønsket seg levende nettsider som fremmer ledige tomter de har til leie langs norskekysten.

Utfordring

Asset Buyout Partners er en industriell utleier av tomter som alle ligger på strategiske områder tilknyttet hav- og energi-virksomhet. Siden oppstarten i 2015 har de ikke fornyet designet på nettsidene sine, og ønsket seg nå et mer levende og dynamisk nettsted med utvidet funksjonalitet. Da Fete Typer fikk oppdraget hadde de ingen synlig oversikt over tomtene de ønsket å leie ut, noe som var viktig for selskapet å få med i utviklingen av nytt nettsted.

Løsning

Fete Typer har, i samarbeid med Everyday, designet og utviklet et nytt nettsted basert på ABPs designprofil. For å fremme de ledige eiendommene ble løsningen å produsere korte animerte filmer til hver tomt. Disse viser hvor i landet ABP opererer, og videre en detaljert oversikt over hver eiendom. I tillegg til å få frem de ledige tomtene var det også viktig med en tydelig oversikt over alle ABPs eiendommer. Dette har vi løst ved å lage egne seksjoner som beskriver de ulike landsdelene ABP opererer i. Samtidig har vi tatt i bruk et interaktivt kart som gir rask oversikt over alle områder, og som lett lar brukerne av nettsiden navigere til alle ledige eiendommer.

ABPs base i Dusavik
ABPs base på Mongstad
Asset buyout partners ikonsett
ABPs Vestbase i Kristiansund