Nytt visuelt konsept for Norad | Norsk bistand i tall

Norsk bistand i tall

Nytt visuelt konsept for Norad
Norges bistandsbidrag i verdenssammenheng 2019 var på nesten 40 milliarder norske kroner. Fete Typer fikk i oppdrag å visualisere midlenes fordeling og resultater. Løsningene ble presentert i studio og delt på sosiale medier.

Utfordring

Norge ga i 2019 rekordhøye 37,8 milliarder norske kroner til bistand. Norad har som oppgave å sikre at bistandspengene blir brukt best mulig og å rapportere om hva som virker og ikke virker. Bistandsstatistikken danner et viktig beslutningsgrunnlag for den videre utformingen av norsk bistand og statistikken gjør det også mulig å følge pengene og se hvilke resultater som er oppnådd. Sist, men ikke minst, bistandsstatistikken bidrar til åpenhet om offisielle pengestrømmer til utviklingsland. Fete Typer fikk i oppgave å utvikle et overordnet visuelt konsept sammen med ulike elementer for statistikkslippet for visning i studio og sosiale kanaler.

Løsning

For første gang i en live studio-sending presenterte Norad statistikk og tall som viser hvor og hvordan bistandspengene er brukt de siste årene. Fete Typer utarbeidet arrangementsprofil, vignett og logo, statisk og bevegelig informasjonsgrafikk til studio og til sosiale medier. I tillegg ble det laget en digital presentasjon som ble sendt til alle norske redaksjoner.

Ved å lage en 3D-modell av Norads studio kunne vi enklere se hvordan grafene ville opptre på de store bakskjermene.
3D-modell av Norad studio
Eksempler på animert statistikk