Visuell profil | Sprekt fargevalg for Melbye Skandinavia

Sprekt fargevalg for Melbye Skandinavia

Visuell profil

Utfordring

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsrettede produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett. Melbye trengte en reprofilering for bedre å fremme merkevaren, skape et helhetlig uttrykk og tydelig avsender. Melbye går fra å være en handelsbedrift til å bli en kunnskapsbedrift.

Løsning

«De smarteste løsningene. Til det beste for alle.» Melbyes visjon er lagt til grunn for utformingen av profilen. Logoen visualiserer dette ved å være tilpasningsdyktig og fleksibel, i sine to versjoner. Grafikken er bygget på griden til logo og består av geometriske elementer som kan fylles med farger, bilder og typografi, og settes sammen på ulike måter. Dette underbygger at Melbye løser komplekse oppgaver for kundene sine. Fargepaletten skiller seg fra bransjenormen, som fremstår seriøs, men med signal-farger som gir gnist og karakter. Profilmanualen er levert i Frontify – en brukervennlig skybasert alt-i-ett-merkevarestyringsplattform.

Mønster og logo
magasin
Kontorrekvisita
Strøm
strøm
Bokser
Fargerike bokser
Rubix cube