Kampanje for NTB | Fra Scanpix til NTB

Fra Scanpix til NTB

Kampanje for NTB
NTB besluttet å legge ned Scanpix som merkevare. Fete Typer fikk i oppgave å lage en kampanje for navnebyttet, fra Scanpix til NTB.

Utfordring

Mange har i lang tid vært kjent til NTBs bildearkiv under navnet Scanpix. NTB bestemte seg for å rendyrke profilen sin og legge ned Scanpix som merkevare. Fete typer fikk i oppdraget å lage en navnebytte-kampanje. Kampanjen skulle kommunisere at Scanpix-navnet blir borte, mens innholdet i NTBs bildebase fortsatt er det samme, under navnet NTB. Og samtidig, hvis mulig, fremme budskapet om at NTB er Nordens største på bilder- og video. Kampanjen skulle vises på sosiale medier og som toppbanner for tre ulike nettaviser rettet mot mediebransjen.

Løsning

Fete typer har laget en kort filmsnutt for visning i sosiale medier, der NTB “spiser” eller tar opp i seg Scanpix. Vi fant dette som den beste måten å illustrere hvordan hele innholdet i Scanpix fortsatt blir bevart, selv om navnet er borte. Filmsnutten kommuniserer navnetbyttet og får folk til å trekke på smilebåndet. Ved å legge til "NTB Nordens største bildebyrå" som en setning i slutten av filmsnutten får vi også kommunisert noe om størrelsen og innholdet i NTBs bildearkiv. For toppbannerne til nettavisene brukte vi samme språk, men utformet kampanjen som gif og endret litt på designet tilpasset de aktuelle formatene.

Fete typer fikk i oppdraget å lage en navnebytte-kampanje. Kampanjen skulle kommunisere at Scanpix-navnet blir borte, mens innholdet i NTBs bildebase fortsatt er det samme, under navnet NTB. Og samtidig, hvis mulig, fremme budskapet om at NTB er Nordens største på bilder- og video.