Kampanje for Viken fylkeskommune | Data detox

Data detox

Kampanje for Viken fylkeskommune
Har du tenkt over din digitale helse? Det er ikke tvil om at de fleste av oss bruker mye tid og lever deler av vårt sosiale liv på mobiltelefonen. Ungdom i dag har ikke opplevd en tid uten smarttelefon, og dennes posisjon som en sosial enhet og gjenstand for tidsfordriv er ekstra sterk hos dem. Men hva gjør det med oss?

Utfordring

Viken Fylkeskommune ønsket å gi ungdom økt bevissthet og kunnskap om sin digitale hverdag og hvordan de bruker digitale medier. Fete Typer fikk derfor i oppgave å lage en kampanje med å fokus på digital helse hos ungdom i videregående skole, basert på Data detox – et internasjonalt verktøy som skal hjelpe ungdom å få kontroll over nettbruken sin og oppmuntre til å tenke gjennom forskjellige sider ved det digitale liv. Helt spesifikt skulle kampanjen peke på området digital helse, som handler om hvor avhengig man kan bli av en smarttelefon. Kampanjen hadde også som oppgave å videre lede elevene inn på en kampanjeside på viken.no, med mer informasjon om Data detox. Fete Typer skulle utvikle kampanjen i et språk og med referanser tilpasset ungdom, og utforme budskap som kunne få ungdom til å tenke seg om, men uten at de fikk følelsen av en voksen pekefinger som signatur på avsender.

Løsning

Da vi startet arbeidet med å lage denne kampanjen var det viktig for oss å dykke godt ned i hvilken tanker målgruppen selv hadde om sin digitale hverdag og hvordan de bruker digitale medier. Vi gjennomførte derfor flere intervjuer med ungdom i riktig aldersgruppe, for å skaffe oss tilstrekkelig innsikt. I tillegg hadde vi flere gode workshops med frontfigur Morten Westgaard der vi bearbeidet innsikten sammen med han, som representant for målgruppen. Vi har jobbet nøye med å utvikle ide og konsept – med tilhørende budskap og virkemidler i layout – som treffer målgruppen på deres premisser. Den voksne pekefinger var ikke velkommen i denne kampanjen. Vi opplevde budskapet i kampanjen som lett å brenne for, og gir både Data detox og Viken fylkeskommune medhold i at gode refleksjoner om mobilbruk og egen digital hverdag er viktig for å oppnå en god digital helse. Kampanjen ble vist i Viken fylkeskommunes nettsider og i sosiale medier (facebook, instagram og Snapchat + stories i alle kanaler), og på informasjonsskjermer ved alle videregående skoler i Viken. I tillegg ble kampanjen vist gjennom plakater og informasjonsskjermer i biblioteker og på kollektivtransport i Viken.

Plakater
plakater 2
plakater 3
For å oppnå større interesse, slagkraftighet og troverdighet hos ungdommen hadde Viken på forhånd valgt influencer Morten Westgaard fra Askim (19) som frontfigur for kampanjen; en ung gutt med samme forståelse for teknologi og digitale medier som målgruppen.
Landingssiden