Design, tekst og foto, magasin for Statsbygg | Åpent rom – unik presentasjon av statlige bygg og eiendommer

Åpent rom – unik presentasjon av statlige bygg og eiendommer

Design, tekst og foto, magasin for Statsbygg
Åpent rom er reportasjemagasinet til Statsbygg. Med tekst og flotte fotografier presenteres historiene om aktuelle prosjekter, artikler om miljø, småsaker, trender innenfor byggebransjen og intervjuer med menneskene som står bak.

Utfordring

Statsbygg forvalter statlige bygg og eiendommer i Norge og utlandet og har til enhver tid en rekke prosjekter pågående, med mange involverte fra ulike sektorer. Dette medfører et stort kommunikasjonsbehov med en bred målgruppe. Åpent rom skal underbygge Statsbyggs profesjonalitet som en seriøs aktør på bygge- og eiendomsmarkedet, men samtidig fremstå som moderne, fremtidsrettet og spennende. Åpent rom er med på å bygge merkevaren Statsbygg.

Løsning

Åpent rom er et reportasjemagasin med flere faste formater som med gode historier og supre fotografier forteller om relevante saker fra inn- og utland. Artikler om store prosjekter, små detaljer, miljø, kunst og intervjuer av menneskene bak er noen av ingrediensene. Designet er moderne og luftig, tilpasset den kresne leseren. Magasinet kommer ut to ganger i året. Fete Typer står for prosjektledelse, redaksjonell rådgivning, tekst, foto, illustrasjon, design og layout, samt får det trykket på et fint og miljøvennlig ubestrøket papir.

Omslaget til Åpent rom nr 1 2021
Eksempler på oppslag fra Åpent rom nr 1 2021
Mange av prosjektene til Statsbygg er spektakulære som i det nye veterinærbygget på Campus Ås hvor dyresykehuset tar i mot pasienter på fire ben fra hele landet. Sykehuset har det aller beste av moderne utstyr for sikrere diagnoser og bedre behandling, men også for å legge til rette for forskning og undervisning. I tillegg til dyresykehuset finnes her også et forskningsinstitutt med avanserte laboratorier og undervisningslokaler for veterinærstudentene.
Artikkel om veterinærbygget på Campus Ås
Oppslag fra Høyblokken slik den fremsto i 1959
Hest får hjelp med hoven av veterinærstudent
Interiør fra veterinærbygget
Åpent rom kommer ut to ganger i året, og – det er gratis! Hvis du vil ha det tilsendt i papirutgave, send en e-post med navn og adresse til postmottak@statsbygg.no.