Blå Kors | Alle trenger å bli sett

Alle trenger å bli sett

«I sentrum står et menneske» lyder merkevareløftet til den ideelle aktøren Blå Kors. Gjennom kommunikasjonskonseptet «Alle trenger å bli sett» var hensikten å øke kjennskapen til Blå Kors sitt arbeid med mennesker som strever med å mestre hverdagen.

Bakgrunn

Gjennom hele 2022 gir Ocean Outdoor Norge bort synlighet på ledige digitale arenaer til den ideelle aktøren Blå Kors. Fete Typer fikk oppgaven med å skape en profilerende, landsdekkende kampanje som gjenspeilet selskapets verdier – med hensikt å sette merkevaren på kartet.

Løsning

Blå Kors står fremst i kampen for mennesker som er berørt av et av våre største samfunnsproblem: virkningene av alkohol og annen avhengighet. Vi ønsket å rette fokus mot alle disse berørte menneskene, og vise at Blå Kors setter dem alle i sentrum. For Blå Kors er for alle, og «Alle trenger å bli sett».

Landsdekkende profilering

Du kan se kampanjen på Ocean Outdoor sine flater på Oslo bussterminal, samt utvalgte kjøpesentre og parkeringshus over hele landet.