Morten Zetlitz
Designer

Morten Zetlitz

Morten er en grafisk design- og UX-ekspert med mer enn 17 års erfaring. Han er en høyt verdsatt rådgiver og ressurs i alle prosjekter han er involvert i, og er spesielt dyktig til å se helheten i løsninger på tvers av digitale plattformer og flater. I tillegg til å være dyktig innen designfaget har han også kompetanse innen frontend- og konseptutvikling. Morten involveres ofte i alle deler av et prosjekt, fra strategisk og konseptuell rådgivning til konkret utvikling og designutforming.