Åse Wiker
Rådgiver

Åse Wiker

Åse har jobbet i bransjen siden 1987 og vært prosjektansvarlig for sentrale kunder som Coop Norge, Ibsen 2006, Berg-Hansen, Dagbladet, Aftenposten, Saga Solreiser, LO internasjonale avdeling, Innovasjon Norge, UiO. Hun jobber med konseptutvikling og gjennomfører kommunikasjonsløsninger som spenner fra landsdekkende turnéer til multimedieproduksjoner. Gjennom sitt mangeårige arbeid som prosjektleder har hun opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor mange ulike kommunikasjonsgrener og samfunnsområder. I ti år eide og drev hun Jotunheimen Fjellstue. Denne erfaringen nyter hennes kunder godt av. Hun holder orden på de mest komplekse prosjekter, og trigges av engasjerte og ambisiøse kunder som verdsetter kreative.