Ionicframework er et teknologi-stack for å utvikle mobilapplikasjoner basert på vanlige frontend- teknologier som HTML, CSS og AngularJS. Med denne teknologien dette kan du lansere en og samme app i både App Store og Google Play, noe som gjør det enkelt både å sette opp og vedlikeholde appene, helt kostnadseffektivt.