Visuell profil og nettsted

Visuell profil og nettsted

SKDE

Utfordring

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre bistår helseforetakene i Norge med å opprette og drifte medisinske kvalitetsregistre. De ønsket seg nye nettsider og ny visuell profil. Utfordringen har vært å gjøre vitenskapelig og komplisert informasjon tilgjengelig for de ulike målgruppene, fra medisinsk personell til pasienter og pårørende.

Løsning

FTS har jobbet helhetlig med utvikling av overordnet profil, nettsted (kvalitetsregistre.no) samt ulike trykksaker. I tillegg utviklet vi egen profil og logo for konferanser, konferansenettsider (registerkonferansen.no) og konferansemateriell. Bevisst billedbruk, grafisk konsept, fargepalett og fonter reflekterer virksomheten - både digitalt og analogt. Det grafiske konseptet knytter de to profilene tett sammen.