Nye og bedre telefoniopplevelser

Nye og bedre telefoniopplevelser

Telenor

Telenor har som mål å tilby gode og brukervennlige produkter og tjenester til kundene sine, som er lett tilgjengelig, enkle å forstå og som samlet gir gode, relevante og engasjerende brukeropplevelser. Da er oppdatert teknologi og god tjenestedesign viktige virkemidler.

Mobilteknologi har til nå ligget litt i bakleksa sammenliknet med andre plattformer (som messenger, whatsapp, snapchat og instagram), der det er utviklet mange nye løsninger og tjenester som gir bredere tilbud til brukerne. Telefonsamtaler og SMS har dermed stått igjen som foreldet teknologi, der det ikke har skjedd noen stor utvikling siden mobiltelefonien først ble innført. Dette ville Telenor endre på og satser nå på nye relevante og spennende teknologier som utvider brukernes tale- og SMS-opplevelser.

Løsning

FT+S har bidratt til Telenors lansering av Tale+ og SMS+ gjennom å gjennomføre tjenestedesign til prosjektet “Rich Communication Services” på vegne av Telenor Service Design. Tjenestedesignen har innbefattet analyser, workshop, risikovurdering og brukerinnvolvering, som har bidratt til et godt rammeverk for prosjektgjennomføringen, prismodellen og lanseringen av SMS+ og Tale+. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med alle berørte avdelinger og tjenester i Telenor.

SMS+ og Tale+ har gitt Telenors kunder bedre brukeropplevelser innen tale- og SMS-tjenester som en naturlig forlengelse og forbedring av tjenester de har vært vant til fra tidligere. Telenor har og lykkes i å gi kundene sine flere nye, og helt unike funksjonaliteter som ikke eksisterer i andre konkurrerende tjenester.

FT+S sin leveranse til Telenor har vært et komplett rammeverk med dokumenterte og anbefalte kundereiser, målbildeutforming, økonomi og strategi. Dette har vært viktig for gjennomføringen av prosjektet.

SMS+ og Tale+ ble lansert høsten 2017 og våren 2018.