Visuell profil, logo og nettsted

Visuell profil, logo og nettsted

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

JUNI 2020: Store Norske lanserer ny logo, visuell profil og nettside. Arbeidet har pågått siden høsten 2019. Endringene symboliserer at Store Norske er i omstilling.

Bakgrunn

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (kalt Store Norske) ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Store Norske bidrar til å sikre trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard. Store Norskes gruvevirksomhet la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Store Norske er for tiden i stor omstilling og en viktig del av virksomhetsstrategien frem mot 2030 blir å bygge opp forretningsområdene eiendom, logistikk og turisme i tillegg til bergverk.

Løsning

Fete typer har designet ny visuell profil og utviklet nytt nettsted for Store Norske . Profil og nettsted er universelt utformet (WCAG 2.0) og tilstreber en god brukeropplevelse. Profilen og nettstedet skal være levende og dynamisk, moderne og attraktiv, tro på fremtiden og ha en tydelig Svalbard profil. Dette kan blant annet ses i fargepaletten som er bygget opp rundt fargene vi finner på Svalbard og spesielt i Longyearbyen. Store Norske har et økende fokus på klima og miljø. En brukervennlig og moderne visuell profil vil være med og underbygge virksomhetsstrategien.