Skiltprogram – Stavanger konserthus

Skiltprogram – Stavanger konserthus

Stavanger konserthus og Ratio Arkitekter

Utfordring

Da nye Stavanger konserthus åpnet var det behov for skiltprogram og nye skilt i og utenfor bygget, som alle måtte utvikles etter høye krav til design og universell utforming.

Løsning

Fete typer + Savant tok utgangspunkt i tankegangen bak byggets arkitektur – positiv/ negativ, glass/betong, lett/tung – i skiltdesignet. Ved å kombinere og variere bruken av glass, stål, aluminium og farger ble et spennende og helhetlig uttrykk skapt uten at skiltene dominerer, men heller understreker, byggets arkitektur. Skiltingen er gjennomgående fra backstage til publikumsarealer, fra sal og scener til garderobe, restaurant og eksteriøre flater. Skiltprogrammet er produsert i samarbeid med Ratio arkitekter, konserthusets eiere (Stavanger kommune) og sentrale brukere.