Magasin – People & Power

Magasin – People & Power

Statkraft

Utfordring

Statkraft er Europas største fornybarselskap med virksomhet i mer enn 20 land i tre ulike verdensdeler. Magasinet People & Power har en viktig funksjon som kulturbygger på tvers av landegrenser og fagområder og gis ut på fem forskjellige språk. For å sikre et levedyktig og fremtidsrettet magasin ønsket oppdragsgiver en redaksjonell redesign.

Løsning

Fete typer har jobbet frem nytt redaksjonelt konsept og design. Magasinet er blitt nærere, vektlegger den gode fortellingen sterkere og bruker i større grad infografikk i kunnskapsformidlingen. I tillegg til redesignet står vi for produksjonen av magasinet som kommer ut fire ganger i året på fem språk.

Jimmy Linus